[1]
A. Amimah, “MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR MATERI HIMPUNAN MELALUI MODEL PEMBELAJARAN JIGSAW BERBANTUAN ANDROID”, IDEAL MATHEDU, vol. 6, no. 2, pp. 630-639, Dec. 2019.