(1)
Amimah, A. MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR MATERI HIMPUNAN MELALUI MODEL PEMBELAJARAN JIGSAW BERBANTUAN ANDROID. IDEAL MATHEDU 2019, 6, 630-639.