[1]
Amimah, A. 2019. MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR MATERI HIMPUNAN MELALUI MODEL PEMBELAJARAN JIGSAW BERBANTUAN ANDROID. IDEAL MATHEDU: Indonesian Digital Journal of Mathematics and Education. 6, 2 (Dec. 2019), 630-639.